Konkurrensstrategi

I och med att ett av de mest centrala områden i strategi är konkurrensstrategin/Business Level strategy, tänker jag att vi börjar därifrån. Konkurrensstrategin söker svaret på det som varje företagsledare frågar sig: Hur konkurrerar vi? och hur upprätthåller vi vår konkurrenskraft långsiktigt?

Dock kan man se på konkurrensstrategi ur ett flertal perspektiv. De mera externt-, marknads-inriktade, sk. positionerings-skolan analyserar marknaden, söker efter ett glapp var de kan hitta en unik position, anpassar därefter organisationen och aktiviteterna så att de kan erhålla denna unika marknadsposition.

De internt inriktade, o andra sidan, antar ett inifrån-ut perspektiv, analyserar de egna resurserna och strategiserar utifrån dessa. Ofta används VRIO-modellen (Valuable, Rare, In-imitable, Organization), med vilken man försöker hitta de resurser som är värdefulla, ovanliga, svår-imiterade och organiserade så att de utnyttjas.

Företrädarna för de olika skolorna är kritiska sinsemellan och anser ofta att man hittar svaret på frågan, hur uppstår långsiktig konkurrenskraft?, inom sitt respektive område. Dock kan man konstatera att båda perspektiven har sina poänger. Om branschen som helhet är attraktiv är det betydligt mera sannolikt att man lyckas. Samtidigt så spelar organisationens resurser en betydande roll i hur man lyckas konkurrera inom industrin.

En bra konkurrens-strategi bör beskriva vad målet är, hur når vi målet, var konkurrerar vi samt med vilka konkurrensfördelar. Ju tydligare strategin beskriver dessa, ju större chans har man att lyckas med själva implementeringen.  Ett av de vanligaste hindren vid införandet av strategin i organisationen är just att de som faktiskt skall göra arbetet, inte förstår vad strategin innebär i praktiken.

En vanlig uppfattning och misstag är att organisationen bör vara bra på allt. Ofta kan man frestas att försöka uppfylla varje förfrågning som fås. En bra strategi innebär klara prioriteringar, så att man förstår när en förfrågning inte är något att satsa resurser på. Att arbeta strategiskt innebär faktiskt att välja bort det som inte är i enlighet med strategin, för att kunna fokusera på det mest centrala i strategin.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *