Strategins grunder

Strategi är idag ett centralt begrepp inom affärsutveckling och har varit det enda sedan begreppet normaliserades på 1960-talet. Även om begreppet varit inne en längre tid och ett centralt diskussionsämne bland företagsledare finns det idag ingen konsensus kring den exakta definitionen för vad strategi egentligen är. Personligen nöjer jag mig med att hävda att ”strategin beskriver hur vi skall nå våra mål”. Det är dock viktigt att vara medveten om och skilja på strategins olika nivåer. Generellt brukar man tala om fyra nivåer: Nätverksnivå, bolagsnivå, affärsverksamhetsnivå samt avdelningsnivå/funktionsnivå.

Affärsverksamhetsnivån (Business Level) är nivån de flesta associerar till på när man talar om strategier, och innefattar hur man konkurrerar i inom ett specifikt affärsområde. Följande nivå, dvs. funktionsnivån innefattar strategiska frågor på en viss avdelnings nivå, som t.ex. marknadsföringsstrategi, produktionsstrategi och produktutvecklingsstrategi.

Strategin på bolagsnivå (Corporate Level) handlar om frågeställningar såsom var konkurrerar vi? Vilka är våra affärsområden? Hurudan organisationsstruktur? Strategin på nätverksnivå däremot, innefattar frågor om allians och konkurrens. Med vilka konkurrerar vi, och med vem samarbetar vi? Kan vi t.om. samarbeta med våra konkurrenter?

Varför är det då viktigt att särskilja på dessa? Jo, för att en fördjupning i många av strategins frågeställningar kräver en specifikation av vilken typ av strategi vi talar om. En generell utmaning inom strategisk ledning anses vara själva implementeringen, dvs. att förverkliga strategin. Men innan man kan fördjupa sig i implementeringen, bör man dock veta vilken nivå av strategi det gäller. En implementering av strategier på nätverksnivå medför nämligen helt andra utmaningar än implementering av en affärsområdesstrategi eller en avdelningsstrategi.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *