Jag

Hejsan

Jag arbetar i dagens läge på ett medelstort österbottniskt företag som ekonomi- och kvalitetschef. I arbetslivet har jag haft förmånen att arbeta med en bred uppsättning uppgifter. Vilket inkluderar bl.a. Strategisk planering, ekonomi: Budgetering, prognostisering och kostnadskalkylering, införande och certifiering av verksamheten enligt ISO och FSSC 22000 ledningssystem för livsmedelssäkerhet, marknadsanalyser och kundanalyser, marknadsföring, främst B2B.

De senaste fem åren har jag studerat kvällstid vid sidan om arbetet. I och med att jag kombinerat universitetsstudier arbete, har jag haft den unika möjligheten att omedelbart omsätta mina nyförvärvade kunskaper i praktiken. Detta har både gagnat företaget och mig personligen, eftersom att den praktiska erfarenheten har stärkt mitt kunnande betydligt. Kandidatuppsats slutfördes våren 2016, under rubriken ”STRATEGIAN TÄYTÄNTÖÖNPANO – Täytäntöönpanokehys ja täytäntöönpanoon liittyvät esteet”, (typ Strategiimplementering – ramverk och hinder vid implementering). Generellt fokuserar företag väldigt starkt på att hitta den rätta strategin. Studier visar dock att de flesta strategiska initiativ aldrig realiseras. Därför ser jag att det inte enbart är viktigt att förstå hur man utvecklar och tar fram vinnande strategier, utan också hur man effektivt implementerar och genomför dessa.

Hösten 2017 inledde jag mina magistersstudier på det internationella programmet ”Master’s programme in Strategic Business Development” vid Vasa Universitet. Under studiernas gång har jag bestämt mig för att dela med mig av mina lärdomar och tankar på den här bloggen. Hoppas även ni finner innehållet intressant och lärorikt.

//Joel